ออมสิน เปิดสินเชื่อ GSB ReOpen เฟส 2 หนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, April 23, 2023

ออมสิน เปิดสินเชื่อ GSB ReOpen เฟส 2 หนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากผลสำเร็จของการปล่อยสินเชื่อ Soft Loan Re-Open วงเงิน 5,000 ล้านบาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วงเงินโครงการได้หมดลงในเวลาอันรวดเร็ว แต่ลูกค้ายังมีความต้องการใช้สินเชื่ออย่างต่อเนื่องสะท้อนภาพการท่องเที่ยวและกลไกเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ที่หลายภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันขับเคลื่อน ธนาคารออมสินจึงเปิดโครงการสินเชื่อ GSB ReOpen ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม (เฟส 2) อีก 3,000 ล้านบาท ต่อเนื่องทันที โดยเปิดให้ยื่นกู้ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2566 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ


โครงการสินเชื่อ GSB ReOpen ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม (เฟส 2) วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้กู้เพื่อนำเงินไปปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีระยะเวลากู้ถึง 10 ปี สามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้เต็มวงเงินกู้ หรือเลือกใช้ทั้งหลักทรัพย์และ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ร่วมกันค้ำประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกร้อยละ 3.99 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR ต่อปี และ MLR + 1.00 ต่อปี ตามประเภทหลักประกัน (MLR = 6.650) และให้ปลอดชำระเงินต้นได้นานถึง 2 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SME Call Center โทร. 02-2998899 
GSB Contact Center โทร. 1115 
และที่ facebook : GSB Society 

ธนาคารออมสินไม่มีนโยบายเชิญชวนให้ยื่นกู้ทางโซเชียลมีเดียหรือลิงก์ส่งทาง SMS แต่อย่างใด

No comments:

Post a Comment

Pages