วันแห่งมหากัลยาณมิตร โบว์ลิ่งการกุศล “ บางกอกทูเดย์ โอเพ่น 2020 : รวมมิตรเพื่อนชีวิตใหม่ ” หาทุนช่วย รพ.จักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, November 17, 2020

วันแห่งมหากัลยาณมิตร โบว์ลิ่งการกุศล “ บางกอกทูเดย์ โอเพ่น 2020 : รวมมิตรเพื่อนชีวิตใหม่ ” หาทุนช่วย รพ.จักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาครนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ มากว่า 18 ปีแล้ว “ สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ ” ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุดคือการจับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายและกัลยาณมิตรทั้งหลายจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ BANGKOK TODAY OPEN 2020 : โบว์ลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม่ ” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ฯรัชโยธิน กรุงเทพฯ 


โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้มอบเงินสมทบทุน 100,000 บาท และ ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ เป็นประธานจัดงาน ซึ่งได้ยอดเงินถึงวันงาน จำนวน 403,030 บาท 


ในงานมีเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้กับคุณไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานบางกอกทูเดย์ด้วย


ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเวลาเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ ที่ยากไร้ก็เช่นกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลในส่วนของภาครัฐก็ได้มีการช่วยกันระดมทุนเพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดครุภัณฑ์ ให้เพียงพอและทันต่อการรักษาผู้เจ็บป่วยที่มีจำนวนมาก ดังเช่นกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “BANGKOK TODAY OPEN 2020 : โบว์ลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม่” ที่บางกอกทูเดย์จัดร่วมกับกัลยาณมิตรทั้งหลาย ก็เป็นการจัดระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบและเป็นโรงพยาบาลรักษาตาโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทย ผมขอเป็นตัวแทนคนไทยและโรงพยาบาลจักษุ ขอบคุณบางกอกทูเดย์และกัลยาณมิตรทุกท่าน ผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะด้วยพลังจิตแห่งกุศลของทุกฝ่ายและทุกท่าน


นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานบางกอกทูเดย์ กรุ๊ป กล่าวว่า หนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่คือ “การให้ชีวิต” เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ที่ไม่เพียงแค่คนที่ได้รับความทุกข์หรือมีความเจ็บป่วยเท่านั้น หากรวมถึงคนรอบข้างด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้คน “บางกอกทูเดย์” สื่อสร้างสรรค์ที่นำเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ จึงได้ร่วมกับกัลยาณมิตรซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่ง “BANGKOK TODAY OPEN 2020 : โบว์ลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม่” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จึงยังมีความต้องการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมาก


"งานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นงานของกัลยาณมิตรทุกท่าน และทีมงานบางกอก ทูเดย์ ได้ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนงานนี้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม แล้วเชื่อว่างานนี้จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะด้วยพลังแห่งบุญ ความรัก ความสามัคคีของทุกคน เราจะก้าวไปพร้อมกันต่อไป และขอขอบคุณผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนบางกอกทูเดย์ มาโดยตลอด ด้วยจิตคารวะครับ"

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เคยถามตัวเองไหมครับว่าต้องเสียขาสองข้าง กับตาบอดสองข้างจะเลือกแบบไหนหรือแม้แต่เสียงแขนทั้งสองข้างกับตาบอดจะเลือกอะไร ผมเชื่อว่า เราทุกคนยอมเสียแขนเสียขา แต่ไม่อยากตาบอด ถึงจะเดินไม่ได้แต่ก็ยังอยากมองเห็น แม้ว่า การสูญเสียแขนหรือขามันน่ากลัว แต่การอยู่โดยมองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่า อย่าปล่อยให้ใครต้องตาบอดอีกต่อไป ทั้งนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์กับภาวะตาบอดจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบท ซึ่งจากการสำรวจพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะต้อกระจก รวมทั้งภาวะอื่นๆ เช่น ต้อหิน ปัญหาจอประสาทตา และกระจกตา สำหรับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีคนไข้มารับการรักษาโรคตาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางโรงพยาบาลได้พยายามจัดการตรวจและรักษาให้อย่างรวดเร็วที่สุด แม้จะมีจักษุแพทย์ มีห้องตรวจและมีห้องผ่าตัดที่จำกัด
“แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเราทุกคน อยากให้คนไข้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง ให้ได้รับการรักษาดูแลที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด จึงอยากฝากทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธฺให้ผู้ที่มีใจเมตตาที่อยากจะมาช่วยเรา ช่วยหมอ ช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาให้เขากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง และขอขอบคุณสำนักข่าวบางกอกทูเดย์และกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้” 


นางมณสิการ รามจันทร์ ผู้แทนชมรมเว็บคลับ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นสื่อด้วยกัน ยินดีที่จะสนับสนุนกันแลัวกันอยู่ เชื่อว่าพลังสื่อมวลชนเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปันและน่าอยู่ หวังว่ากิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคมในวันนี้เป็นการชักนำให้คนดี ๆ มีจิตใจงามมาพบกันเพื่อต่อยอดกิจกรรมสังคมอื่นๆต่อไปในอนาคตแล้ว ยังเป็นการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยทางสายตาอีกด้วย
No comments:

Post a Comment

Pages