2024 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, April 10, 2024

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ IGNITE TOURISM THAILAND จุดพลังการท่องเที่ยวไทยด้วยแนวคิด Up Level, Add Story และ Create Value ชู 5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Tourism Hub

ททท. จัดทำโครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนและอินเดีย พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน

‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย ประกาศขยายขอบเขตการจัดอันดับร้านอาหารเข้าสู่จังหวัดชลบุรี

Pages