การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, April 7, 2023

การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ


การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ เมื่อเร็วๆนี้ ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในโอกาสเป็นประธานร่วมเปิดการอบรม และวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ” (Strengthening Public Health Systems in Prison) รุ่นที่ 4/1 เขตตรวจสุขภาพที่ 11 และ รุ่นที่ 4/2 เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยคณะกรรมการกาชาดสากล สำนักงานประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Pages