หลายภาคส่วนในพื้นที่รวมพลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ หมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, April 5, 2023

หลายภาคส่วนในพื้นที่รวมพลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ หมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่31 มีนาคม 2566  ที่หมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายแดเนียล เกลเฟอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้แทนอโกดา นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นายชณัฏฐ์ พงศ์ธราริก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว มีสินค้าการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ได้แก่ ซาฟารีเมืองไทยกุยบุรี การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายแดเนียล เกลเฟอร์ อโกดา
กล่าวว่า ในปี 2565 อโกดาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ ชุมชนบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 อโกดา ตั้งเป้าหมายขยายผลการดำเนินการ โดยร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์นำอาสาสมัครอโกดา จำนวน 30 คน ร่วมแบ่งปันทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งด้านการถ่ายภาพ การออกแบบ การตลาด และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ ชุมชนและโฮมสเตย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านรวมไทย ผ่านการ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางดิจิทัลต่างๆ

นอกจากนั้น อาสาสมัครอโกดายังได้สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกันทำโป่งเทียม ทำความสะอาดและเติมน้ำอ่างกระทะเพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นและแหล่งน้ำให้กับช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าในพื้นที่อีกด้วย


นายอาชวันต์ กงกะนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทย ได้ชื่อว่าเป็นการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่า สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเฝ้าดูช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าหายากอย่างวัวแดง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น จัดว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสาย Wildlife การที่อโกดาได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอกุยบุรี ร่วมกับอาสมัครทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทำโป่งเทียม ทำความสะอาดและเติมน้ำอ่างกระทะ เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นและแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า จึงเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

No comments:

Post a Comment

Pages