ธ.ออมสิน คว้า 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, November 17, 2020

ธ.ออมสิน คว้า 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563
นายพชร อนันตศิลป์ 
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย
นายวิทัย รัตนากร 
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
นำทีมผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จาก 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง 
STAY SAFE AND STRONG TOGETHER ” 


โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการธนาคารออมสิน นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


สำหรับการได้รับรางวัลประจำปีนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่ธนาคารออมสินสามารถกวาดรางวัลอันทรงเกียรติมาได้มากถึง 5 รางวัล ได้แก่ 
1) รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ในฐานะที่ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการจัดการด้านต่างๆ อาทิ ด้านศักยภาพในการแข่งขัน ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) รางวัลบริการดีเด่น เป็นรางวัลที่สะท้อนบทบาทที่โดดเด่นของธนาคารออมสินในการให้บริการลูกค้าและประชาชน 
3) รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ แสดงถึงองค์กรที่มีความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ 
4) รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ซึ่งมอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีนโยบาย แนวปฏิบัติ การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ซึ่งนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต และ 
5) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีการกำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีNo comments:

Post a Comment

Pages