หอการค้าฯ ดันโลจิสติกส์ สงขลา - สตูล วอนรัฐปลด พท.ความมั่นคง 4 อำเภอ หนุนท่องเที่ยวฟื้นตัว - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, March 1, 2024

หอการค้าฯ ดันโลจิสติกส์ สงขลา - สตูล วอนรัฐปลด พท.ความมั่นคง 4 อำเภอ หนุนท่องเที่ยวฟื้นตัว


หอการค้าไทย นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสงขลา และสตูล ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 สำรวจพื้นที่ช่วงทะเลสาบสงขลา ดันแผนโครงการสร้างท่าเทียบเรือสำราญ port of call ผลักดันเส้นทางรถไฟรางคู่หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และสะพานสตูล-ปะลิส (Andaman Gateway) เสริมศักยภาพเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมรับข้อเสนอเอกชนในพื้นที่ขอรัฐบาลยกเลิกประกาศพื้นที่ความมั่นคง 4 อำเภอ จ. สงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย สร้างภาพลักษณ์เมืองปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศการฟื้นตัวของเมืองท่องเที่ยว


นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหอการค้าฯ สงขลา และสตูล เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคใต้ โดยภาคเอกชนจังหวัดสงขลานำเสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและพัฒนาเมืองท่าเรือสำราญ ในลักษณะ port of call หรือท่าเรือแวะพักบริเวณแหลมสนอ่อนที่จะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลให้กับ จ.สงขลา 


โดยที่ผ่านมามีการผลักดันโครงการผ่าน กรอ.จังหวัดสงขลา ไปยังกรมเจ้าท่า ปี 2568 - 2570 ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่าควรเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทางน้ำกว่า 1,600 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้น ยังเสนอแผนโครงการรถไฟรางคู่หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ที่จะพัฒนาไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม 4 สถานี ได้แก่ 1. สถานีชุมทางหาดใหญ่ 2. สถานีศาลาทุ่งลุง 3. สถานีคลองแงะ 4. สถานีปาดังเบซาร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้าจากเมืองหลักในภูมิภาค ไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากความต้องการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างไทย - มาเลเซียมีเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าประเภทยางพารา หอการค้าฯ ยังเล็งโปรโมทปลากระพง (ปลาสามน้ำ) ในพื้นที่เกาะยอ แหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญที่ช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นด้านเอกชนในจังหวัดสตูล ส่งข้อเสนอผ่านหอการค้าไทยไปยังรัฐบาลให้มีการเร่งเจรจาหารือในระดับรัฐบาลระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อหาแนวทางการจัดทำโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (Andaman Gateway) ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางการค้า และการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากสตูลมีศักยภาพสำคัญที่สามารถยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้จากความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) ที่มีบ่อน้ำพุร้อน ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร ฮาลาลพื้นถิ่น 


ตลอดจนการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (มุสลิม ไทย และ จีน) ที่มีโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายต่อทริปสูง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม ในการเข้ามาลงทุน จับกลุ่มนักท่องเที่ยว High-end market ซึ่งตรงกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model ของหอการค้าฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Hub ด้าน Tourism, Wellness & Medical, Agriculture & Food

No comments:

Post a Comment

Pages