8 แชมป์เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ ปี 2567 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, March 17, 2024

8 แชมป์เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ ปี 2567


เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้น ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 


นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดฯทุกคนว่าเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นภาคแรก ของการประกวดในปีนี้

และยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง โดยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จำนวนถึง 139 คน สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับเยาวชนทุกคน คือ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจว่า ได้ทำหน้าที่ตามหาฝันของตัวเอง โดยไม่ปล่อยโอกาสดีๆ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานมา ให้ผ่านเลยไป จึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนเด็กและเยาวชนทุกคน ได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับพวกเรา ให้ได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง รวมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นต้นแบบ ให้กับเยาวชนคนอื่น และขอให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งและดี ทุกคนทำดีที่สุดแล้ว แม้ถ้าวันนี้ ไม่ผ่านเข้ารอบ แต่สิ่งที่ได้ คือ ประสบการณ์ ทางข้างหน้า ยังอีกยาวไกล โอกาสของความสำเร็จมีเสมอ สำหรับคนที่มุ่งมั่น พยายามไม่ท้อถอย


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือTO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบให้เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ จุดดี จุดเด่นของตัวเอง ไปพัฒนาต่อยอด ให้ก้าวมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับโอกาส พัฒนาความสามารถ ในเส้นทางที่ชื่นชอบตามฝันของตนเอง เป็นที่ยอมรับ ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จนสามารถกล่าวได้ว่า สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL มีพัฒนาการ และมีการเติบโตในชีวิตที่ดี

ในโอกาสนี้ขอชื่นชมเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL ทุกคน ในฐานะตัวแทนเยาวชนคนเก่ง คนดีที่ผ่านการคัดเลือกเป็น IDOL ต้นแบบ จากจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมพิสูจน์ความสามารถในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ซึ่งจะได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ พัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผิดหวัง แม้จะไม่ชนะในเวทีนี้ แต่ทุกคนชนะใจตัวเอง ได้ก้าวผ่านความกลัว สู่ความกล้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นต้นทุนและแรงบันดาลใจ ให้เกิดความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ กับประสบการณ์ที่ดี ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ


สำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สำหรับเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ มีเยาวชนจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 139 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็น ฝ่ายชาย ได้แก่ TI 137 นายเอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ จ.เชียงใหม่ , TI 095 นายชญานนท์ ศรีวงค์ จ.ลำพูน , TI 013 นายนภัสรวี จันระวัง จ.เชียงราย และTI 119 นายนิธิโชติ อิ่มแสง จ.ตากฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 084 นางสาวพัชรี ปานเอี่ยม จ.เชียงราย, TI 028 นางสาวอริสรา ศรีไว จ.แม่ฮ่องสอน, TI054 นางสาวศุจีภรณ์ โคชา จ.อุทัยธานี และTI016 นางสาวฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ จ.กำแพงเพชร

No comments:

Post a Comment

Pages