จัดใหญ่อีกครั้ง! KICE ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ TCEB ประกาศความพร้อมงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ปีที่ 2 @ KICE ขอนแก่น ดัน Soft Power อาหารไทย ดังไกลสู่ตลาด GMS - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 6, 2024

จัดใหญ่อีกครั้ง! KICE ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ TCEB ประกาศความพร้อมงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ปีที่ 2 @ KICE ขอนแก่น ดัน Soft Power อาหารไทย ดังไกลสู่ตลาด GMS


ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น หรือ KICE ภายใต้การบริหารของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ประกาศความพร้อมในการจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ Taste for Tomorrow ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับสินค้าและอุตสหกรรมด้านอาหารของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหาร พร้อมต่อยอดและผลักดัน Soft Power อาหารไทย สู่ตลาดกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดนานาชาติ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น หรือ KICE คาดมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 5,000 ราย


นายปรมัตถ์ พูลสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น หรือ KICE ขอนแก่น ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เปิดเผยว่า แนวโน้มของตลาดอาหารแห่งอนาคตจะมีอัตราการเติบโตถึง 12.11% ภายในปี 2571 และภายในปี 2568 ตลาดอาหารแห่งอนาคตของโลกจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ* ผนวกกับประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2566** ปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2565 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร โดยจัดงาน BEYOND FOOD EXPO ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย ผลักดัน Soft Power ไทยฟู้ด เชื่อมโยงสู่กับนักธุรกิจจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ หรือ GMS ผ่านกิจกรรมภายในงานและกระตุ้นเศษฐกิจในระดับภูมิภาค


งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ขนมและของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุ และแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ เวิร์กช็อป การประกวด และการแข่งขันด้านอาหารและเครื่องดื่ม

นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดในภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ตามลำดับ ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งในขอนแก่นมีร้านอาหารมากกว่า 3,700 ร้าน นับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ซึ่งทางหอการค้าเองได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มสมาชิก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างงานสร้างรายได้ในจังหวัดของแก่นและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานเติบโตไปด้วยกัน


นางสาวกนกพร ดำรงกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า การสนับสนุนงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดย TCEB จะสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่สนใจต่อยอดธุรกิจ หาโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีแห่งการค้าที่จะเชื่อมโยงทุกองค์ภาคีด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่การขยายตลาดในระดับโลกต่อไป โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมออกบูธ สามารถติดต่อไปที่

เบอร์โทรศัพท์ 093-794-4644

อีเมลล์ beyondfood@kice-center.com

Website : https://www.beyondfoodexpo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/beyondfoodexpo

#ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น #KhonkaenInternationalConventionandExhibitionCenter #MICE #Meeting #Convention #Exhibition #Concert #ศูนย์ประชุม #งานจัดแสดงสินค้า #งานสัมมนา #นิทรรศการ # BEYONDFOODEXPO 2024 #อาหาร #เทคโนโลยี #CPLAND #ซีพีแลนด์ #AccessibleCommunitiesForLife #ซีพีแลนด์คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #คุณภาพเพื่อทุกชีวิต

แหล่งข้อมูล:

*ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงเทพ

**สถาบันอาหาร

เกี่ยวกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ ขอนแก่น

ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ (KICE) เป็นสถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบยาว (Long Span) ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง ภายในอาคารมีพื้นที่ขนาด 7,510 ตร.ม. และภายนอกอาคารมีพื้นที่ 4,680 ตร.ม.

ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ตของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: www.KICE-Center.com


เกี่ยวกับ บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.CPLAND.co.th

No comments:

Post a Comment

Pages