คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ช่วงสงกรานต์จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, March 29, 2024

คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ช่วงสงกรานต์จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์


คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ช่วงสงกรานต์จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมเห็นชอบร่างระเบียบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. ….

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบ 5 มาตรการคุมน้ำเมา “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพิ่มจำนวนด่านชุมชนคัดกรองคนเมาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเห็นชอบร่างระเบียบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. ….


วันนี้ (28 มีนาคม 2567) ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ 2 เป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ภายใต้แนวคิดรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัย 


เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยหลักยังมาจากการดื่มแล้วขับ จากข้อมูลวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาล กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ดื่มแล้วขับจำนวนทั้งหมด 4,340 ราย เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 502 ราย ส่วนมากดื่มแล้วขับและเกิดอุบัติเหตุล้มเอง อุบัติเหตุเกิดบนถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลัก และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่คือรถจักรยานยนต์ โดยในปีนี้รัฐบาลมีจุดเน้นในการป้องกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1.กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 2.เพิ่มจำนวนด่านชุมชน เพิ่มความถี่การเรียกตรวจ เพื่อการคัดกรองคนเมาสุรา 3.ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย ถ้าพบผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาสุรา ให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่าย 4.กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ตาม พรบ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ 5.ส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานขับรถขณะเมาสุราทุกราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พ.ศ. …. โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 มีนาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Pages