ออมสิน คว้า 3 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, March 23, 2024

ออมสิน คว้า 3 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ


นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน รับรางวัล “SOE Bond Contributor” และ “State Owned Enterprise ESG Bond of the Year” ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 : ThaiBMA Best Bond Awards 2023 ซึ่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ 


เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ โดยรางวัล “SOE Bond Contributor” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาในตลาดแรกทุกรุ่น สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในงานเดียวกัน ธนาคารออมสินยังได้รับรางวัล “State Owned Enterprise ESG Bond of the Year” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566


นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัล “Best Green Bond – Sustainable Finance” จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Awards 2024 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน โดยธนาคารออมสินและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทของ “Green Structuring Advisor, Bookrunner and Lead Manager” ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 


หลังจากประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรก เมื่อปี 2565 สำหรับครั้งนี้เป็นการออก Green Bond ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานสะอาดที่นำเงินไปดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการพลังงานทดแทนจาก Solar Power เป็นต้น โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” มูลค่าเสนอขาย 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.71% ต่อปี และเสนอขายไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

No comments:

Post a Comment

Pages