่KPI จับมือกรมอุทยานฯ เดินหน้าโครงการ “ ท่องเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจเมื่อไปอุทยาน ” รับนักท่องเที่ยวสายชมธรรมชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, December 20, 2022

่KPI จับมือกรมอุทยานฯ เดินหน้าโครงการ “ ท่องเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจเมื่อไปอุทยาน ” รับนักท่องเที่ยวสายชมธรรมชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
หนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สานต่อ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” ด้วยแผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน (Thai National Parks PA) ที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไทย ให้ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเที่ยวชมอุทยาน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองนาน 7 วัน แผนประกันภัยนี้ ยังตอบรับกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง


สุชาวดี แสงอนงค์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “กรุงไทยพานิชประกันภัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยและได้ให้เกียรติกับบริษัทฯ เข้าร่วมเพื่อจัดทำ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” เพื่อดูแลรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศ และถือเป็นการสนับสนุน นโยบายของภาครัฐในด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ”


“แผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน” ได้ออกแบบมาเพื่อดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดย กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ เคพีไอ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในปี 2566 นี้ อีกกว่า 20 ล้านคน ตามคาดการณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ โดย เคพีไอ ได้วางแผนที่จะอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Hospital Care Service 24 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาล ในเครือข่ายกว่า 370 แห่ง ทั่วประเทศ หรือ บริการรับแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kpi.co.th” สุชาวดี แสงอนงค์ กล่าว

โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่สนใจทำประกันอุบัติเหตุ ณ เขตพื้นที่อุทยาน 55 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 9 แสนราย


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน” ถือเป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นอย่างมากที่จะให้การดูแลแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและ 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (จำกัด) มหาชน ก็ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้รับเสียงตอบรับดีมากจากนักท่องเที่ยว และในปี 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานสูงขึ้นเป็น 100% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมียอดนักท่องเที่ยวประมาณ 11.5 ล้านคน


ในทุกๆ พื้นที่อุทยานมักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจมากที่สุด ประกอบกับหลังสถานการณ์โควิด-19 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านความเชื่อและศรัทธาต่างๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทางกรมอุทยานและบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จึงร่วมมือกันเพื่อสานต่อให้โครงการนี้ยั่งยืนต่อไป” นายรัชฎา กล่าวเสริม


สำหรับแผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน ภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลรวมถึงกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 3 - 60 ปี มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับตราประทับการเข้าชมอุทยานฯ โดย มีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเพียง 10 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ่ายค่าเบี้ยฯ ในราคา 40 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 400,000 บาท และสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเครือข่ายได้กว่า 370 แห่งทั่วประเทศ


ใครที่ชอบท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ จะเที่ยวแบบสบายๆ เที่ยวแบบผจญภัยหรือเที่ยวแบบสายมู ก็สามารถขอซื้อ “ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน” ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ “ท่องเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจ เมื่อไปอุทยาน” เคพีไอ ใส่ใจคุณ ทุกทริปทั่วไทย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3I3KfF9

No comments:

Post a Comment

Pages