ออมสิน ประกาศผล “สุดยอด GSB Change Maker 2022” ประกวดแผนธุรกิจยกระดับ SMEs/ SME Startup ไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, December 7, 2022

ออมสิน ประกาศผล “สุดยอด GSB Change Maker 2022” ประกวดแผนธุรกิจยกระดับ SMEs/ SME Startup ไทย


นางปรางมาศ เธียรธนู พร้อมด้วย นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอด GSB Change Maker 2022” ซึ่งเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อต่อยอด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ Step & Boost up Program ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ SME Startup อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและการต่อยอดธุรกิจ ทั้งสร้างสิ่งใหม่และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ช่องทางการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs และ SME Startup ที่มีแผนธุรกิจยอดเยี่ยมโดดเด่นและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงเข้ารับรางวัล โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ Tops ท้องถิ่น ร่วมงาน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
สำหรับแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด GSB Change Maker 2022” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกชีวภาพ ของนายมนตรี อุดมฉวี บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจากธนาคารผ่านโครงการ Smart Startup Company เป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เดิมมีผลิตภัณฑ์เป็นเพียงถุงเพาะเห็ดย่อยสลาย ในครั้งนี้ได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น “หลอดรักษ์โลก” ย่อยสลายได้ และขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถจำหน่ายได้แล้ว

No comments:

Post a Comment

Pages