ออมสิน จับมือ นารายา สร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานราก - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 9, 2022

ออมสิน จับมือ นารายา สร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานราก


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นางวาสนา รุ่งแสนทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์ นารายา (NaRaYa) ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อสังคม โดยธนาคารมีแนวคิดในการผลิตของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชนท้องถิ่นให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการสร้างงานแก่ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน จึงได้มอบหมายให้นารายา เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้แนวคิด GSBxNaRaYa เพื่อเตรียมมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณของธนาคาร โดยมีนางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์ และนายพศิน ลาทูรัส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมด้วย ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นารายาเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่มีการสอนเทคนิคงานฝีมือเย็บผ้าพร้อมทั้งมอบหมายให้ชาวบ้านเป็นผู้เย็บชิ้นส่วนและประกอบชิ้นงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ดังนั้น โครงการผลิตของขวัญปีใหม่ 2566 ของธนาคารออมสินในครั้งนี้ จึงตอบโจทย์ภารกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมของทั้ง 2 หน่วยงานที่จะสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานยังได้ร่วมกันจัดทำ โครงการสร้างช่างเย็บผ้าชุมชนมืออาชีพ เพื่อขยายผลการสร้างองค์ความรู้ สร้างโอกาสทางอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพช่างเย็บผ้าแก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจาก 4 ภูมิภาค ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการเป็นผู้ผลิตชิ้นงานได้ตามมาตรฐานของนารายา และเป็นโอกาสทางอาชีพในการรับงานจ้างจากนารายาต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนของตนเองได้ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages