ดร.คฑา ชินบัญชร ร่วมกับกัลยาณมิตรร่วมบริจาคปลากระป๋องตราแชมป์แม่ครัว จำนวน 200 กระป๋อง ให้กับครัวกลาง ในการประกอบอาหารไปมอบให้ชาวชุมชนคลองเตย ที่ถูกกักตัวโควิด-19 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, July 15, 2021

ดร.คฑา ชินบัญชร ร่วมกับกัลยาณมิตรร่วมบริจาคปลากระป๋องตราแชมป์แม่ครัว จำนวน 200 กระป๋อง ให้กับครัวกลาง ในการประกอบอาหารไปมอบให้ชาวชุมชนคลองเตย ที่ถูกกักตัวโควิด-19


ดร.คฑา ชินบัญชร
ร่วมกับกัลยาณมิตร และปลากระป๋อง ตราแชมป์แม่ครัว ส่งตรงมาจากจังหวัดหนองคาย ร่วมบริจาคปลากระป๋อง จำนวน 200 กระป๋อง ให้กับครัวกลาง ในการประกอบอาหารไปมอบให้ชาวชุมชนคลองเตย ที่ถูกกักตัวโควิด-19
วันนี้คนในคลองเตยกว่า 90,000 คน ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 9 ก.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,689 คน รักษาหายแล้ว 892 คน เสียชีวิตแล้ว 13 คน  


ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ด้วยแรงจากผู้บริจาคและแรงกายแรงใจของอาสาสมัครทุกคน ได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเรื่องถุงยังชีพแล้วทั้งหมด 15,858 ถุง โดยอยู่ในเขตคลองเตย 28 ชุมชน นอกเขตคลองเตย 10 ชุมชน และส่งต่อถุงยังชีพเด็ก 1,559 ถุง ในเขตคลองเตย 31 ชุมชน นอกเขตคลองเตย 5 ชุมชน
และด้วยกำลังแรงของทุกคนที่มีน้อยลง...ทั้งในส่วนของผู้บริจาคเอง ทีมงาน และชุมชน การส่งต่อถุงยังชีพจึงปรับเปลี่ยนมาส่งให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน และเพิ่มความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น การตั้งทีมปฐมพยาบาลในชุมชน การทำครัวกลาง เป็นต้น อีกทั้งทีมงานก็ยังลดจำนวนลงเพราะต้องติดโรคโควิด-19 ไปอีกหลายคน

กำลังแรงที่มีน้อยลง ข้าวกล่องที่ต้องส่งตลอดยังหยุดไม่ได้ เมื่อข้าวกล่องมาบ้างไม่มาบ้างเพราะความช่วยเหลือที่ลดลง ทีมคลองเตยดีจัง จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือ เป็นทำ “ครัวกลาง” เพื่อส่งอาหารให้ผู้ถูกกักตัวในบ้านจำนวนถึง กว่า 700 คน เมื่อรวมแล้วต้องส่งอาหาร 2 มื้อ เป็นจำนวนความต้องการข้าวกล่อง 1,400 กล่องต่อวัน
ในสถานการณ์ระบาดทั่วทุกประเทศจากเชื้อไวรัสโคโรนาเดลต้า ทำให้คนไม่ได้เข้ามาช่วยจำนวนมากในแบบช่วงแรก ทีมคลองเตยดีจังได้จัดสรรนำเงินบริจาคไปซื้อวัตถุดิบการผลิตพวกอาหารสด ผัก กับ เนื้อ ส่วนของบริจาคอื่นจะได้มาเป็นระยะ เช่น ข้าว และไข่ ปรุงเป็นข้าวกล่องส่งมอบไปยังทุกบ้าน
ความจำเป็นของ “ครัวกลาง” เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เพราะคลองเตยเป็นเขตในชุมชนแออัด ซึ่งถ้าหากผู้ที่ถูกกักตัวต้องออกจากบ้านมาหาอาหารก็จะเสี่ยงกับคนในชุมชนอีกเกือบแสนคน ด้วยความแออัดจึงยากที่จะเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคได้
สำหรับการกักตัวในปัจจุบัน ต้องบอกว่าบ้านในคลองเตยที่แคบอยู่แล้วมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก ที่ออกจากบ้านไม่ได้ การอยู่ในบ้านจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากของผู้ถูกกักตัว เมื่อมีผู้กักตัวจำนวนมากขึ้น ได้กางเต็นท์ใต้ทางด่วนเป็นพื้นที่กักตัวให้กับชาวชุมชน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากบ้านก่อนจะติดไปยังคนในบ้าน


25 บาทที่เป็นต้นทุนข้าวกล่องให้ผู้ถูกกักตัว “ครัวกลาง” เป็นการทำงานร่วมกันในกลุ่มทีมงานคลองเตยดีจัง มีแม่ครัวในคลองเตย ร่วมกับกลุ่มเยาวชนและทีมงานคลองเตยดีจัง เป็นผู้ดำเนินงาน คิดเป็นวันละ 35,000 บาท ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริจาคอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
https://www.facebook.com/khlongtoeydeejung/posts/1228152004265207

No comments:

Post a Comment

Pages