ออมสิน สนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนบุคลากรด่านหน้า กลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, July 16, 2021

ออมสิน สนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนบุคลากรด่านหน้า กลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ


นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ร.อ.ชุมพล ตุลาพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่หรือจุดฉีดวัคซีน 
ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้รับความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการช่วยลดการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค โดยมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน และจะดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและพนักงานธนาคารออมสินได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 ราย 

No comments:

Post a Comment

Pages