สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาค"กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด19สำหรับประชาชน" - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, July 31, 2021

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาค"กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด19สำหรับประชาชน"


สภากาชาดไทย
องค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์มีภารกิจ 4 ด้านในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

1.การบริการทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี สถานีกาชาด 13 แห่ง

2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติคุกคามสุขอนามัยของประชาชน

3. การบริการโลหิต

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทั้งเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ไร้ที่พึ่ง

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนหน่วยงานหรือผู้มีความพร้อมตามกำลังร่วมสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

📌 บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ โดยท่านสามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://bit.ly/redcross-edonation (หลังการบริจาค 3-5 วันทำการ)

📌 หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน"
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 623-1-00096-6

👉🏻👉🏻 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้

✔️ ชื่อ-นามสกุล

✔️ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

✔️ ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์

✔️ แนบหลักฐานการโอนเงิน

✔️ ระบุ "กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19"

📨 ส่งมาที่ อีเมล donation@redcross.or.th

#DonationHubรับเพื่อให้ #TRConlineDonation

No comments:

Post a Comment

Pages