“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 27, 2021

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”


วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร นำโดยบ้านมิตรไมตรีสายไหม และบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง พาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 31 ราย ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)” ที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้ง มอบชุดยังชีพ อุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19 และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้แก่คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ณ บริเวณ CAT Convention Hall แจ้งวัฒนะ


หลังจากที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เปิดจุดคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (Swab Test) ให้กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ต่อมา ได้ดำเนินการประสานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย โดยกรมฯ ได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพาคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังนี้


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จำนวน 31 ราย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 29 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages