ออมสิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, October 30, 2022

ออมสิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ให้ธนาคารออมสิน โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค 16 สุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมียอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,499,999 บาท ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565

2 comments:

  1. Studying 129 gamblers, they found that mindfulness problems unrelated to gambling had been positively linked with downside gambling, despair, and darkish circulate while gambling. Specifically for individuals reporting vital 카지노사이트 signs of despair in day by day life, darkish circulate produced increased positive have an effect on} while playing in}, thus explaining the seduction of slot machines as a method of escape. Accordingly, gambling problems had been predicted by the mixed impact of despair and darkish circulate. Relaxation gamblers had been the most educated and well-to-do, and played slot machines for the socialization and fun. However, in addition they like to stay within their denomination - often 25-cent machines or $1 machines, and often look at at|have a look at} slot play as a method to relieve day-to-day stress. Billions of dollars of felony proceeds are being laundered through slot machines in pubs and golf equipment in Australia’s largest state, according to an official inquiry that beneficial tighter controls on the gaming business.

    ReplyDelete
  2. As a player, it's essential to know you've got got} a stable customer support group to fall back on. Different players have totally different preferences, but total there is no a|there 1xbet isn't any} particular standout sport. In the modern age, the everyday Korean punter likes to bet on sports activities such as soccer, basketball, and various racetracks and motorsports.

    ReplyDelete

Pages