กลุ่มทรูเดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “#เท่าเทียมที่แท้ทรู” ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, October 3, 2022

กลุ่มทรูเดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “#เท่าเทียมที่แท้ทรู” ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573


วันที่3 ตุลาคม 2565–กลุ่มทรู ชูองค์กรชั้นนำด้านการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักการบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่าง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 เรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงานที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDG)จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่พนักงานและประชาชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอในแคมเปญส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ภายใต้แนวคิด#เท่าเทียมที่แท้ทรู ผ่านแพลตฟอร์มTikTokโซเชียลมีเดียยอดนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างตามหลักสิทธิมนุษยชนวงกว้างพร้อมเชิญตัวแทนจาก 2 องค์กรระดับประเทศ ทั้งสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในมุมมองของภาคเอกชน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มทรู มีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความแตกต่างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการที่กลุ่มทรู ได้จัดทำแคมเปญ#เท่าเทียมที่แท้ทรู ชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปทำคลิปวิดีโอในประเด็นดังกล่าวเข้าประกวดบนแพลตฟอร์มTikTok ครั้งนี้จึงเป็นการสื่อสารถึงความตั้งใจจริงขององค์กร ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่าง(Diversity and Inclusion Policy หรือ D&I) โดยเฉพาะด้านความเท่าเทียมทางเพศให้คนในสังคมเกิดความตระหนักรู้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแคมเปญเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น จนได้ผู้ชนะรับรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้ง ทั้งนี้กลุ่มทรูได้ดำเนินงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 เรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงานที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนการจ้างงานและการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงเป็นบริษัทนำร่องจัดทำห้องน้ำเสมอภาค หรือ Multi Gender Bathroom ที่อาคาร ทรู ทาวเวอร์ถนนรัชดาภิเษก ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังและศักยภาพของพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด”


คุณวัชราวิทย์ วราภัทรนนญ์
ผู้จัดการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรธุรกิจเกิดการตื่นตัวเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มทรูมีโครงการที่ส่งเสริมพนักงานกลุ่ม LGBTQI+ หลากหลาย ซึ่งต้องขอชื่นชม โดยเฉพาะการจัดทำห้องน้ำสำหรับทุกเพศ ที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเล็กแต่สำหรับกลุ่ม LGBTQI+ นี่คือการสร้างให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย”


คุณณชเล บุญญาภิสมภาร
รองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า “การที่ภาคธุรกิจอย่างกลุ่มทรู ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อนเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศนับเป็นเรื่องที่ดี ในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) มูลนิธิฯ มีข้อเสนอ 3 แนวทาง ดังนี้ 1.ถ้าไม่มีก็ต้องสร้าง เช่น กลุ่มทรู สร้างให้เกิดความตระหนักรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความเท่าเทียม 2. ถ้ามีแล้วทำอย่างไรให้ดีขึ้น การมีกฎหมายที่ออกมา เช่น พรบ.ความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่กฎหมายมีแล้วทำอย่างไรให้สามารถบังคับใช้ได้จริง 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคฝ่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งมีความสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายของภาคเอกชนให้สิทธิพนักงานลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศได้ ในขณะที่ภาครัฐต้องมีส่วนร่วมสนับสนุน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน”

กลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพราะเราทุกคนเท่ากัน

No comments:

Post a Comment

Pages