21 ตุลาคม... ‘ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ’ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, October 19, 2022

21 ตุลาคม... ‘ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ’


 " ต้นไม้ " มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติของโลก เพราะเมื่อต้นไม้รวมกันเป็นจำนวนมาก ก็จะกลายเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เรียกว่า ‘ป่าไม้’ ก่อเกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต แหล่งหากินของสรรพสัตว์ แหล่งต้นน้ำลำธาร และช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์

แต่หากต้นไม้มีปริมาณลดน้อยลง ทุกชีวิตในโลกคงไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากขาดแหล่งฟอกอากาศขนาดใหญ่ รวมถึงขาดความสมดุลทางธรรมชาติอีกด้วย


กลุ่มทรู ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพ " ต้นผึ้งยักษ์กลางป่าหมาก " ที่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ผลงานการถ่ายภาพของ นายสมโภช แตงไทย ภาพเข้ารอบ ประเภทป่ามีคุณ ภาพต้นไม้มีเรื่องเล่า ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากกันใน ‘วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ’ 21 ตุลาคมนี้

ถ้าพวกเราช่วยกันดูแล ปกปักษ์ รักษา ให้ต้นไม้หยั่งรากฝังลึก ต้นไม้เหล่านี้ก็จะแผ่กิ่งก้าน สร้างร่มเงา ให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Pages