" วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 " เพื่อรณรงค์ " ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิ่งแวดล้อม " - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, November 1, 2022

" วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 " เพื่อรณรงค์ " ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิ่งแวดล้อม "


นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม " วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 " เพื่อรณรงค์ “ ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิ่งแวดล้อม ” ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา เครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม " วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 " เพื่อรณรงค์ “ ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิ่งแวดล้อม ” ณ เรือนปู่เรียน

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เส้นทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร – สวนมรุพงษ์ – หอนาฬิกา ริมแม่น้ำบางปะกง - มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา – วัดโสธรวรารามวรวิหาร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565และในครั้งนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขต ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบริษัท สังขไพบูลย์ จำกัด


นางสาววัฒนจิต บูรณเทพ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขต ในครั้งนี้จัดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ของคลองนครเนื่องเขต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กีฬา อาหาร สมุนไพร สินค้าชุมชน การนวดแผนไทย โฮมสเตย์ การถ่ายภาพยนตร์ พรีเวดดิ้ง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน


และการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมน่าอยู่ น่าอาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนสังคม เพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป “ ร่วมกันเปลี่ยนฉะเชิงเทราสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ”
 

นอกจากนี้ แปดริ้วเรา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ที่พักเชิงสุขภาพ แม้กระทั่งสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา พักผ่อนท่องเที่ยวในแปดริ้ว และที่สำคัญช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

No comments:

Post a Comment

Pages