ศิริราชจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ ” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, October 14, 2022

ศิริราชจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ ”


13 ต.ค.65 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน


ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” ซึ่งขอเชิญประชาชนร่วมงานโดยสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตั้งแต่เวลา 06.30 - 14.00 น. ณ รพ.ศิริราช ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากภาคเช้า เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป จากวัดต่าง ๆ รอบโรงพยาบาลศิริราช ประกอบด้วย วัดอมรินทราราม วรวิหาร วัดดุสิดาราม วรวิหาร วัดใหม่ยายมอญ วัดฉิมทายกาวาส และ วัดวิเศษการ
เวลา 07.20 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสวดสดับปกรณ์  ประกอบด้วย

1. พระธรรมวชิราจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (องค์ประธานสงฆ์)

2. พระพิมลภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

3. พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

4. พระครูวุฒิธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวา เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี

5. พระครูสิริธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส

6. พระครูปิยกิจวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก

7. พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เรียง

8. พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ เจ้าอาวาสวัดฉิมทายกาวาส เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๑

9. พระมหาธงชัย จิรสีโล เจ้าอาวาสวัดครุฑ

10. พระครูประภัสสรสุตกิจ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
เวลา 08.10 น. พิธีถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำกล่าวสดุดี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก


เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสวดสดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น เจริญจิตตภาวนา 9 นาที อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย

1. พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

2. พระเมธีวรญาณ รองเจ้าคณะภาค ๑๐

3. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

4. พระมหาจำรัส อจโล ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

5. พระมหาธีรโชติ ธีรปญโญ ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

6. พระมหาบุญธรรม ปญญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

7. พระมหาวินัย วชิรเมธี ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

8. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

9. พระมหาเตชินทร์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

10. พระมหาสายพิณ สํวรายโน ป.ธ.๙ภาคบ่าย เวลา 12.30 - 13.30 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ผ่าน Facebook Live : sirirajpr


นอกจากนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชยังจัดนิทรรศการและภาพยนตร์อันทรงคุณค่าในความทรงจำ เนื่องในวันศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-16.30 น. (หยุดวันอังคาร) สอบถามโทร. 02-419 2619

📌ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในความทรงจำ
📌รับชมภาพยนตร์สั้นชุด “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” บอกเล่าพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์
📌ร่วมสักการะพระบรมรูป ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นครั้งแรกในนิทรรศการครั้งนี้

เข้าชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook : พิพิธภัณฑ์ศิริราช

No comments:

Post a Comment

Pages