" ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 16 " กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เขาค้อ เพชรบูรณ์ เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, February 26, 2022

" ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 16 " กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เขาค้อ เพชรบูรณ์ เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565


 “ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 16 ”

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู    กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เขาค้อ เพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 (2 วัน 1 คืน)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2565 
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2565 
(ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา - The King's Journey)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
คุณภาณุวัฒน์ สาสนัส (ข้าวโอ๊ต) 084-9538361 
คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก (เนยหอม) 099-397-5333 
คุณวิวิศนา นิสสัยดี (เนยลิซ่า) 089-517-7782

กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตลอดหลักสูตรเท่านั้น)

2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาร่วมโครงการ (พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน)

หมายเหตุ: กรณีได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

No comments:

Post a Comment

Pages