กลุ่มทรูนำเกษตรกรกลุ่มอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ ก้าวสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพ ผ่านการบริหารจัดการการเงิน ในรูปแบบธนาคารชุมชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, February 1, 2022

กลุ่มทรูนำเกษตรกรกลุ่มอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ ก้าวสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพ ผ่านการบริหารจัดการการเงิน ในรูปแบบธนาคารชุมชน


กลุ่มทรูนำเกษตรกรกลุ่มอินทรีย์บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยก้าวสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพด้วยผ่านการบริหารจัดการการเงิน ในรูปแบบธนาคารชุมชน หวังให้ชาวนาข้ามพ้นความจน ปลดหนี้สิน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เปิดบริการวันแรก ปิดยอดฝาก ที่ 164,800 บาท จากสมาชิกทั้งสิ้น 70 ครอบครัว


1 กุมภาพันธ์ 2565: นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารชุมชนบ้านสวายสอ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้อง นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตรพานิชย์จังหวัด นายสุริยะ แสนกล้า ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ คุณกฤษฏิ์ชนน ปัญธิญา ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และนายทองพูน อุ่นจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสวายสอ ผู้ซึ่งนำชุมชนเปลี่ยนจากการทำนาเคมี เป็นนาอินทรีย์เป็นผลสำเร็จ และมีมาตรฐานรองรับ นำมาซึ่งรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และยังเป็นการขยายแหล่งอาหารให้กับนกกระเรียนพันธุ์ไทยอีกด้วย


ทั้งนี้กลุ่มทรู เป็นหนึ่งในภาคีร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ องค์การสวนสัตว์ฯ บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ แอร์เอเชีย รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย บทบาทของทรูคือพัฒนาแอปพลิเคชั่น ดูนก เพื่อรายงานพิกัด พบนกกระเรียน รวมถึงนำช่องทางประสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุรมน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการตลาดข้าวอินทรีย์ของกลุ่มข้าวอินทรีย์สวายสอ ตามช่องทางดิจิทัล แพลตฟอร์มต่างๆ ของทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์


ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านโป่งไทร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพบว่าอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขได้ด้วยการจัดตั้งธนาคารชุมชนโป่งไทรขึ้น ธนาคารดังกล่าวสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและการพึ่งพากันในกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง วันนี้ ทรูก็ได้นำความรู้นั้นมาขยายผลในพื้นที่สวายสอแห่งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะให้สถาบันการเงินโดยชุมชน เพื่อชุมชนแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชุมชนสวายสอดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขการเงิน เข้มแข็งขึ้น ที่สำคัญมีความรัก ความสามัคคี และส่งต่อการพัฒนานี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป


ปี 2557 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอจัดตั้งขึ้น และดำเนินการอย่างแข็งขันทำให้กลุ่มฯ ได้รับการยอมรับโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการผลักดันให้หมู่บ้านสวายสอ หมู่ 7 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น “หมู่บ้านอินทรีย์” (Organic Village) ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน “นวัตวิถี” ของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ดำเนินการอีกหลายโครงการจากภาครัฐอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages