รัฐ-เอกชน ยื่นขอรับทุน “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์” 746 โครงการ ทะลุกว่า 3,000 ล้าน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, February 23, 2022

รัฐ-เอกชน ยื่นขอรับทุน “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์” 746 โครงการ ทะลุกว่า 3,000 ล้าน


ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า หลังจากเปิดโอกาส ให้ผู้สมัครขอรับทุนประจำปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปิดรับสมัครไป เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ในปีนี้ มีผู้ให้ความสนใจยื่ขออรับทุนอุดหนุนจากกองทุนเป็นจำนวนมากถึง 746 โครงการ มูลค่ารวม 3,053 ล้านบาท แยกเป็นประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท จำนวน 371 โครงการ ยอดเงินรวม 1,183 ล้านบาท ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท จำนวน 368 โครงการ ยอดเงินรวม 1,815 ล้านบาท ประเภทความร่วมมือ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ ยอดเงินรวม 54 ล้านบาท


ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2565 ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะทำการพิจารณาโดยมีขั้นตอน ตั้งแต่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ใช้ระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากปีนี้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอทุนใหม่ หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะทำงานจำนวน 5-8 คณะ ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเบื้องต้น พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมควรได้รับทุนเสนอต่ออนุกรรมการบริหารฯ อนุกรรมการบริหารฯ และเมื่ออนุกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ แล้ว ก็จะเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป

" กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 
ตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน
ซึ่งน่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนได้ในช่วงปลายเดือน เมษายน 2565 " 
ดร.ธนกร กล่าว

และว่า ในกระบวนการพิจารณาอาจจะมีการเชิญให้ผู้เสนอโครงการ กิจกรรม เข้ามานำเสนอต่อกองทุน จึงขอให้ทุกโครงการเตรียมตัวให้พร้อม ที่สำคัญต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในงานประเภทต่าง ๆ ที่ผู้เสนอโครงการนำมาใช้ ขอให้ใช้งานที่มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองจริง ๆ กรณีต้องใช้งานผู้อื่นต้องตรวจสอบที่มาและความยินยอมให้ชัดเจนด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages