ททท.ภูมิภาคภาคใต้แถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ปี2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, November 24, 2022

ททท.ภูมิภาคภาคใต้แถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ปี2566


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงทิศทางการดำเนินงานแผนการส่งเสริมตลาดภูมิภาคภาคใต้ และมอบนโยบายและทิศทางตลาดในประเทศ ปี2566 โจทย์ที่มีความสำคัญโดยได้ทำให้รัฐบาลเห็นแล้วถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะ “ตลาดในประเทศ” ถือหน่วยสร้างรอยยิ้มให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดังนั้นภารกิจที่ต้องทำร่วมกันอย่างเข้มแข็งคือ บริหารความสัมพันธ์ “สร้างโมเมนต์ที่ใช่ร่วมกัน” ในทุก ๆ วัน เพื่อจุดกระแสการท่องเที่ยวให้กลายเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฐานรากไปถึงการเป็นหนึ่งในอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกให้ได้ 

โดยการแถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ปี2566 นี้ได้ดำเนินการผ่านช่องทาง zoom meetings ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมากทางระบบออนไลน์ และทางไลฟ์สดผ่านทางเพจ เที่ยวใต้byททท และ ททท.สำนักงานภาคใต้ ทั้ง 11 สำนักงาน พร้อมเพจพันธมิตร ณ ห้องส่งห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงสู่ห้องประชุม Online ภาคใต้ 14 จังหวัด


นายสมชาย ชมภูน้อย
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดภูมิภาคภาคใต้ ปี 2566 นำไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายแบบก้าวกระโดด (*เทียบเท่าเป้าหมายปีที่ดีที่สุดคือปี 2562) ให้เป็นตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว นำไปสู่ 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อนำการตลาดภูมิภาคภาคใต้ไปสู่เป้าหมาย คือ

1.กระตุ้นให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ (เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เน้นใต้เที่ยวใต้ เที่ยวใต้ได้รายเดือน Event12เดือน เสริฟ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือราคา)

2.เพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น (เพิ่มรายได้ ขยายวันพักให้สูงขึ้น เที่ยวใต้สร้างมูลค่าโดยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ เน้นโปรโมชั่นทุกมิติ เที่ยวใต้ได้ 365 วัน)

3.รักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (รักษาฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มเก่า ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ เน้นกลุ่ม Cooperate ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวชุมชน)ฯลฯ

หมายเหตุ :- ภาคใต้มี 2 ฤดูกาลต่อปี คือ ฤดูร้อน กับ ฤดูฝน “สร้างเสน่ห์เที่ยวใต้ให้ได้ทุกวัน”


นางปทิตตา ตันติเวชกุล
รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในภูมิภาคภาคใต้ปี2566 ร่วมมือกับพันธมิตร ทำงานเป็นทีม และบูรณาการทำงาน ทีม ททท.กับ ภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยกตัวอย่างเช่น

1.จัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยวกันอย่างใกล้ชิด ทุกเดือนระหว่างทีม ททท.ภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้

2.จัดส่งเสริมการขายให้กับพันธมิตรผู้ประกอบการผ่าน Online และ Hybrid ทุก 3 เดือน

3.จัดรายการพิเศษกระตุ้นผ่านสื่อตามTheme 12 เดือนทุกๆต้นเดือน นำเสนอกิจกรรม&ข่าวท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้

4.จัดรายการโนราห์พาเที่ยวปักษ์ใต้ผ่านสื่อกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมุมมองใหม่เสนอข่าวสารท่องเที่ยวในภาคใต้ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00-13.00 น.

5.จัดรายการ ททท.ปักษ์ใต้เปิดตลาดนัดOnline ขายทัวร์ผ่านสื่อทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น.


นายทวีเดช ทองอ่อน
ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของกองตลาดภาคใต้ปี 2566 ดำเนินการให้การสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในภาพรวมของภูมิภาคภาคใต้ตามนโยบาย และให้การสนับสนุนการทำงานของ ททท.สำนักงานภาคใต้ทั้ง 11 แห่งครอบคลุม 14 จังหวัด ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย


นางสาวกฤชสร ทรายแก้ว ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานชุมพร กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดชุมพร และระนอง Theme ชุมพร : ประตูสู่ท้องทะเลอ่าวไทย กับ ระนอง : มหานครน้ำแร่

นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุราษฏร์ธานี กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฝั่งพื้นที่บนคาบสมุทรมลายู) Theme สุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

นางศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเกาะสมุย กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หมู่เกาะในทะเลอ่าวไทย)
Theme สมุย-พะงัน-เต่า : แดนฝันหมู่เกาะทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย (Gorgeous Tri-Land)

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง Theme นครศรีธรรมราช : มานะมานคร มหาศรัทธา และ พัทลุง : โอ้โหโนรา พาเที่ยวเสกั๊ก


นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดตรัง Theme ตรัง : ยุทธจักรความอร่อย เสน่ห์อันดามัน สวรรค์นักกิน


นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดกระบี่ Theme กระบี่ : GO Green เมืองท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดภูเก็ต Theme : 365 Colorful Phuket


นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดพังงา Theme พังงา : เที่ยวใต้ให้ปัง ต้องพังงา


นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสงขลา Theme สงขลา : เที่ยวหาดใหญ่ชิมอาหารเหลา เสน่ห์เมืองเก่าต้องสงขลา


นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา Theme นราธิวาส : มหัศจรรย์สวรรค์แดนใต้ ปัตตานี : เที่ยววิถีพหุวัฒนธรรมแดนใต้ และ ยะลา : เที่ยวเมืองงามแดนใต้

นายไพรัช สุขงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสตูล กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสตูล Theme สตูล : มหาอุทยานธรณีโลกทางทะเล


ในการนำเสนอแผนการตลาดและรูปแบบการท่องเที่ยว 12 เดือน 14 สไตล์ 14 จังหวัดภาคใต้ เที่ยวได้ 365 วัน ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการท่องเที่ยว ผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก และขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคภาคต่างๆอีกด้วย

สามารถชมการแถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2566 ย้อนหลังคลิกๆดูได้ที่นี่

https://fb.watch/gYxeN2udu1/?mibextid=qC1gEa

#หรอยแรงแหล่งใต้

No comments:

Post a Comment

Pages