16 พฤศจิกายน... ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, November 17, 2022

16 พฤศจิกายน... ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’16 พฤศจิกายน... ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’

‘มรดก’ ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสมบัติอันทรงคุณค่า ที่มนุษยชาติ มีพันธกิจร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ให้มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกทั้งสิ้น 6 แห่ง แบ่งเป็น...

มรดกโลกทางธรรมชาติ

- ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดตาก, จังหวัดกาญจนบุรี

- กลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


มรดกโลกทางวัฒนธรรม

- เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จังหวัดสุโขทัย

- นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี


กลุ่มทรู
ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพผืนป่ามรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์ ‘อลังการผืนป่ามรดกโลก’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลงานภาพถ่ายของ นายชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ ภาพรางวัลชมเชย ประเภทป่ามีคุณ ภาพ Landscape ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2552 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากกันใน ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’ 16 พฤศจิกายน นี้

เพราะภาพถ่ายจะบอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติ และช่วยให้เราตระหนักถึงความรัก หวงแหนสิ่งที่เป็นมรดกโลกเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่อย่างสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นสมบัติของโลกไปตราบนานเท่านาน

https://youtu.be/h5IfgUS0IJk

หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ให้เป็นมรดกตกทอด
สู่คนรุ่นต่อไป ไว้เป็นสมบัติของโลก
ตราบนานเท่านาน

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ  #CP  #CPG  #CPF  #Lotus
#true  #truetogether  #ซีพีร้อยเรียงความดี  #DNP  #JungleCoffee
#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Pages