วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน 4 ธ.ค.นี้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, November 14, 2022

วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน 4 ธ.ค.นี้


กิจกรรมวิ่งหัวหิน รักษ์เล กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างรายได้สู่ชุมชน เปิดตัวมาสคอตค่างแว่น “น้องเอ็นดู"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และกลุ่มเราเพื่อนกัน หัวหิน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่เข้มแข็งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมใจจับมือจัดกิจกรรม “วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน” ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร ไม่เน้นการแข่งขัน เดิน-วิ่ง แบบสบายๆ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ขับเคลื่อนจุดขายตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมโปรโมทมาสคอตของจังหวัดค่างแว่น ชื่อ”น้องเอ็นดู”ให้เป็นที่รู้จัก นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหักค่าใช้จ่ายมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในอำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่11 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การการค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน” พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และนายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม ประธานกลุ่มเราเพื่อนกัน หัวหิน ร่วมกันแถลงข่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างความสุขแก่ผู้มาเยือนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำมาซึ่งการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมลงไปสู่พื้นที่และชุมชนอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดและตอบโจทย์การการพัฒนาจังหวัดที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการนำค่างแว่น ชื่อ”น้องเอ็นดู” มีความน่ารัก บุคลิกสดใส มาเป็นมาสคอตของจังหวัด เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผมมั่นใจว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนักท่องเที่ยว


นายนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า เทศบาลเมืองหัวหินมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรม และยินดีต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางเทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ การประสานงาน การให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของหัวหินในช่วงการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของหัวหิน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของหัวหิน ขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหิน ก็ได้สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของหัวหิน ภายหลังแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


นายอาชวันต์ กงกะนันทน์
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการการจับมือและบูรณาการกันโดยทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีการใช้จ่ายสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน กระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่


นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม
ประธานกลุ่มเราเพื่อนกัน กล่าวว่า”กลุ่มเราเพื่อนกัน”เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่รักหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากทุกภาคส่วน ทำงานด้วยใจในรูปแบบอาสาสมัครที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งความเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ต้องการเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและชุมชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งแรกที่ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะมอบให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหัวหิน ทั้งนี้กลุ่มเราเพื่อนกัน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวิ่งหัวหิน รักษ์เล ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหินในครั้งนี้


สำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2565 จุด Start/Finish เริ่มเวลา 05.30 น. ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานได้แก่ การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า (ระยะที่ 1 : 1.5 กิโลเมตร) การใส่บาตรอิ่มบุญ (ระยะที่ 2 : 2.9 กิโลเมตร จุดกลับตัวบริเวณหลังโรงแรมชีวาศรม) กิจกรรมนั่งม้าชายหาดถ่ายรูป (ระยะที่ 3 : 4.9 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 399 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของหัวหินที่สวยงาม พร้อมเหรียญรูปปู คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

No comments:

Post a Comment

Pages