22 มิถุนายน ‘วันป่าฝนโลก’ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, June 20, 2022

22 มิถุนายน ‘วันป่าฝนโลก’


22 มิถุนายน ‘วันป่าฝนโลก’

‘ป่าฝน’ ผืนป่าที่มีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ และสามารถชี้วัดอุณหภูมิ รวมถึงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลกได้อีกด้วย

แต่ปัจจุบัน ‘ป่าฝน’ มีพื้นที่เหลืออยู่เพียง 6% ของโลก และกำลังถูกบุกรุกทำลายอย่างรวดเร็วด้วยน้ำมือของมนุษย์ จากการรุกล้ำพื้นที่ป่า ตัดไม้ทำลายป่า ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนในที่สุด


กลุ่มทรู ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพความสวยงามของป่าฝนหลังฝนซา พาดผ่านด้วยรุ้งกินน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าฝนของไทย จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.ยะลา ชื่อภาพ ‘อุดมสมบูรณ์’ ผลงานของ นายอนุวัตน์ หมันเส็น รางวัลชมเชย ประเภทป่ามีคุณ ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2561 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากกัน ในวันป่าฝนโลก 22 มิถุนายน

https://youtu.be/6uMqiEIs8sk

คืนพื้นที่สีเขียว คืนพื้นที่ป่าฝนให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์อยู่คู่กับธรรมชาติ และโลกของเราตลอดไป

#วันป่าฝนโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus #true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี

#DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา#ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Pages