พช. จัดงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, July 5, 2023

พช. จัดงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค


วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกลุ่มคลัสเตอร์ประเภทของใช้  ของตกแต่ง  และของที่ระลึก โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้านจำหน่าย จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ 


นายอรรษิษฐ์
กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมช นได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยส่งเสริมการลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 97,761 กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 220,788 ผลิตภัณฑ์ 
ในจำนวนนี้แยกเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 178,157  ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่สวยงามโดดเด่นหรือยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประกอบด้วย สินค้าที่ทำมาจากไม้ สินค้าที่ทำจากโลหะเป็นหลัก สินค้าจักสาน ถักทอ ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เคหะสิ่งทอ และอื่น ๆ 
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ ขึ้น โดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 369 ราย/กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 


“การจัดกิจกรรมทดสอบตลาด D sign D style เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ 

No comments:

Post a Comment

Pages