สวส. ปิดโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 และมอบรางวัลต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, July 26, 2023

สวส. ปิดโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 และมอบรางวัลต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานมอบโล่รางวัลกิจกรรมนำเสนอต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์


นางนภา กล่าวว่า โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับการทำการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันเอกชน รวมถึงบริษัท โกลแดดดี้ จำกัด จากประเทศสิงค์โปร์ เป็นผู้จัดฝึกอบรมซึ่งมีวิสาหกิจสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 46 กิจการและทุกกิจการจะได้รับการอบรมสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้ได้ อีกทั้งทุกกิจการจะได้รับการทดลองประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เพื่อนำไปใช้จริงในอนาคต


นางนภา กล่าวต่อว่า จากผลการดำเนินโครงการตลอด 7 เดือนที่ผ่านมาทุกกิจการมีความคืบหน้าในการเรียนรู้การทำตลาดดิจิทัลเป็นอย่างมาก ประกอบกับโครงการฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบประจำปีจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ความคืบหน้าของเว็บไซต์ และผลคะแนนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งปรากฏว่า มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับโล่รางวัล 3 ราย ได้แก่ บริษัท สินไซโมเดล จํากัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) บริษัท ซีด ทู ซัสเทน จำกัด และ บริษัท สยาม ออร์แกนิค จำกัด พร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรอีก 13 กิจการ โดยภายในงานครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการประกอบกิจการเพื่อสังคมหลากหลายมุมมองด้วยโครงการฯนี้ เป็นการแสดงถึงการยกระดับ เสริมอาวุธ ติดความรู้ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างตรงเป้าหมายและยังเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมรับรู้ถึงการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการตอบแทนสังคม ควบคู่ไปกับการหากำไรเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน… นางนภา กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Pages