ธนาคารออมสิน ส่งมอบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หอวชิราวุธานุสรณ์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, July 16, 2023

ธนาคารออมสิน ส่งมอบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หอวชิราวุธานุสรณ์


พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
เสด็จไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือ Virtual Museum หอวชิราวุธานุสรณ์ จากธนาคารออมสิน ทรงกดปุ่มเปิดวีดิทัศน์และทอดพระเนตรนิทรรศการพระบรมราชะประทรรศนีย์ และนิทรรศการสถานธีรทรรศน์ เรื่องพระราชวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้คัดย่อตัวอย่างจากผลงานทั้งหมดที่ธนาคารออมสินผลิตมอบให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้ารับเสด็จ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า หอวชิราวุธานุสรณ์ เป็นสถานที่จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ อันประกอบด้วยห้องสมุดที่รวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนบทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ ห้องนิทรรศการถาวร “พระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดแสดงพระบรมรูปหุ่นในพระอิริยาบถขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระองค์และเรื่องราวในรัชสมัย เพื่อให้อนุชนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านบริการส่วนต่าง ๆ ภายในหอวชิราวุธานุสรณ์แห่งนี้ นับเป็นเวลา 42 ปีแล้ว โดยความรู้จากพระบรมราชะประทรรศนีย์ สามารถนำมาศึกษาต่อยอดได้อีกมากมาย จึงมีความยินดีที่ธนาคารออมสิน ได้เข้ามาสนับสนุนการเผยแพร่พระบรมราชะประทรรศนีย์ นิทรรศการถาวร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างยาวนานต่อไป


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเพื่อปูรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 110 ปีมาแล้ว จึงรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเผยแพร่พระบรมราชะประทรรศนีย์ นิทรรศการถาวร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเทคโนโลยี VR แบบ Interactive เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ได้เข้าถึงประวัติศาสตร์อันสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่เกิดจากพระราชอุตสาหะวิริยะในการเตรียมความพร้อมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรทั่วประเทศ ผ่านหลักการและพระราชดำริต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ทันสมัย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยตราบจนปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หอวชิราวุธานุสรณ์ ออกแบบและจัดทำในรูปแบบวิดีโอโมชั่นกราฟฟิก และ Animation ตามเนื้อหาหลักของการจัดแสดงที่แบ่งเป็นห้องนิทรรศการสีน้ำเงินและสีแดง จัดทำรวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ตอน แต่ละตอนมีความยาว 3–5 นาที ซึ่งผู้รับชมสามารถเลือกรูปแบบการรับชมได้อย่างเป็นลำดับ หรือสลับการชมได้ตามความสนใจ โดยตลอดการจัดทำ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ อันเป็นประโยชน์ จนทำให้พิพิธภัณฑ์ Virtual Museum หอวชิราวุธานุสรณ์ มีความสมบูรณ์พร้อมเปิดให้เข้าชมผ่านแพลตฟอร์ม VR บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

No comments:

Post a Comment

Pages