สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่รับลูกเร่งสร้างเครือข่าย Amazing Dark Sky จับมือสดร.ลงนามMOU ร่วมมือกับชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และพันธมิตร ตั้งเป้าให้ “เขาใหญ่เป็นเมืองท้องฟ้ามืด” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, July 22, 2023

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่รับลูกเร่งสร้างเครือข่าย Amazing Dark Sky จับมือสดร.ลงนามMOU ร่วมมือกับชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และพันธมิตร ตั้งเป้าให้ “เขาใหญ่เป็นเมืองท้องฟ้ามืด”


สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่รับลูกเร่งสร้างเครือข่าย Amazing Dark Sky จับมือสดร.ลงนามMOU ร่วมมือกับชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ ตั้งเป้าให้ “เขาใหญ่เป็นเมืองท้องฟ้ามืด” สร้างเครือข่ายนักนิยมดาวเน้นการท่องเที่ยวแบบมีความหมายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบันเทิง 
ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองเกษม โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบันเทิง ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง ประธานเปิดงานเสวนา “ Dark Sky At Khao Yai ” เนื่องในโอกาสที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการรับรอง ให้เป็น “พื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ( Dark Sky Park) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน) (สดร.) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนคราชสีมา(สสปน.) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ และชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง
 

นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า " ..ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดจากทั่วประเทศจะได้มาพบกันและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละแห่ง หลังจากที่ได้รับสถานะ Dark Sky ไปแล้ว นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ยังนับเป็นการเฉลิมฉลองพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดประจำปี 2566 อีก 18 แห่ง ซึ่งแต่เดิมเรามีอยู่ 12 แห่งทำให้ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็น 30 แห่งแล้วและยังคอยการพิจารณาตัดสินอยู่อีกมาก เหตุที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกับโครงการนี้มากก็เพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานโดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท สถานที่กางเต๊นท์ เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศและประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศในอนาคต.. "


ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ " หมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ สร้างเศรษฐกิจชุมชน " ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายมงกุฎ ขวาของ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ( ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานฯ) นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท. จ.นครราชสีมา นางประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนายต้นตระกูล กริชพิพรรธ ประธานชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง ดำเนินรายการโดยนายพฤฒิ เกิดชูชื่น ผู้ก่อตั้งแดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม 


นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของสถานประกอบการจากภาคเอกชนและจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมแนะนำความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์จนได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 30 ราย อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บ้านไร่ยายชะพลู ไร่องุ่นไวน์อัลซิดินี่ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนส์ เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สวนสัตว์ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในปี 2565- 2566 (ปีที่1-2)
 

นางสาวเจน จงสถิตวัฒนา ( คนที่ 9 จากซ้ายมือ )


นางสาวเจน จงสถิตวัฒนา กรรมการผู้จัดการโรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่   กล่าวว่า " ขอขอบคุณทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ที่ให้เกียรติทางโรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ เป็นสถานที่สำหรับจัดงานสัมมนา "Dark Sky At Khao Yai" ในวันที่ 18-20 ก.ค.66 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เฉลิมฉลองพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดประจำปี 2566 และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ให้เป็นสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศและประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศในอนาคต "


โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียน เป็น " เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย " ระหว่างปี 2565-2567 จาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการจัดการ และบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมจนได้รับรางวัล Green Hotel จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ( คนที่ 5 จากซ้ายมือ )


นอกจากนี้นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิงยังได้ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาถึงแนวโน้มของการเดินทางเข้ามาของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนโดยใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีน - ลาว – ไทย และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวจีนที่จะใช้เส้นทางรถไฟสายคุนหมิง - ส.ป.ป.ลาวข้ามมายังภาคอีสานและภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยฯลฯ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกันระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โดยนายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร  ชมรมผู้ประการร้านอาหารอำเภอปากช่อง โดยนายวิโรจน์ อรุณพันธุ์ ชมรมฮักเขาใหญ่ โดยนายวิทยา สกลเจริญเวช  ชมรมดาราศาสตร์ปากช่องโดยนายต้นตระกูล กริชพิพรรธ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมงกุฎ ขวาของ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ( ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานฯ) นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท. จ.นครราชสีมา นางประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผอ.ททท. สำนักคุนหมิง และนายพฤฒิ เกิดชูชื่น ผู้ก่อตั้งแดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


และมีการออกบูธจากชุมชนท่องเที่ยวจากเส้นทางมรดกโลก ในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ไร่โชตะวัน กุหลาบมอญ ออตโต ฟาร์ม สตูดิโอ ด่านเกวียน บ้านปรางค์นคร เรนทรี เรซิเดนซ์ สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง และบูธจากผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ดูดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค และ บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด ฯลฯ
 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สำนักงานโคราชจีโอพาร์คร่วมให้บรรยายในหัวข้อ “ โคราชเมือง3มรดกโลก ยูเนสโก ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) 

ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดจากข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของทั้งหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในปีที่แล้วและน้องใหม่ในปีนี้ ต่างมีกำลังใจที่จะช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อน ขยายเครือข่ายนี้ด้วยความตั้งใจให้การดูดาวเป็นเรื่องที่เราต่างจะต้องให้ความสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะจะเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาโลกใบนี้ของเราไว้ได้ นอกเหนือไปจากก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนร่วมกัน
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ ชี้ชวนชมดาว เล่านิทาน และถ่ายภาพดวงดาวอย่างมืออาชีพ ” วิทยากรจากชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง และจากชมรมฮักเขาใหญ่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า100 คน ณ ลานเขายายร่ม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างไรก็ตาม ในค่ำคืนวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ได้มีการจัดงาน “ Starry Night ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา ภายในงานมีกิจกรรม “ เต้นรำใต้แสงดาว ” บรรเลงเพลงโดยวง “นภากาศ” และ กิจกรรมชี้ชวนชมดาว โดยชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง มีการร่วมออกบูธอาหารและเครื่องดื่มจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง

#AmazingDarkSky
#AmazingDarkSkySeason2
#สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่
#ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง
#ชมรมฮักเขาใหญ่
#NARIT
#TCEB
#RAINTREERESIDENCE
#PENLAOS
#DAIRYHOME
#KhaoYaiNationalPark
#TATNAKORNRATCHASRIMA
#SilverVoyageClub
#EDENORGANICSPAKCHONG


รายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
ชมรมฮักเขาใหญ่
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง
ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง
บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ร้านอาหารเป็นลาว (บริษัท ออน เดอะ พลาโต จำกัด)
โรงแรมแกรนด์สิริ รีสอร์ท
ร้านกินลมชมวิว
ครัวน่านน้ำ
บริษัท เทรกกิ้ง ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด
ไร่อัลซิดินี่
บ้านไร่ยายชะพลู
สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง
ครัวบินหลา
ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา Unseen New Chapters
Silver Voyage Club
White Glove Delivery
The Diplomat Network
ร้านอาหารโฮชิ
บริษัท บุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด
ยาคูลท์
Trekking Organize Thailand
Trekking Thailand Tour

No comments:

Post a Comment

Pages