ออมสินคว้า 2 รางวัล AREA 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, July 8, 2023

ออมสินคว้า 2 รางวัล AREA 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับ 2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคลด้านความเป็นผู้นำองค์กร Responsible Business Leadership และรางวัลประเภทองค์กรที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม Social Empowerment ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล Responsible Business Leadership เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ อุทิศตนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยนายวิทัยได้ปรับบทบาทธนาคารออมสินให้เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้สำเร็จเป็นรูปธรรม จากการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร เพื่อจัดสรรกำไรบางส่วนไปทำภารกิจด้านสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินของประชาชน อาทิ การจัดทำโครงการสินเชื่อที่ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ฺค้ำประกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติโควิด 19 โครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนที่สามารถลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งระบบ ทำให้ประชาชนกลุ่มฐานรากได้รับโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นที่ช่วยสร้างเข้มแข็งให้แก่สังคมอีกมากมาย เช่น โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 เป็นต้น

รางวัล Social Empowerment เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม โดยธนาคารออมสิน ได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area Based Development ซึ่งร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมป์ พัฒนา 5 หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็นต้นแบบของการพัฒนา 9 ด้าน ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต และมิติเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อาทิ ส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนพืชไร่ซี่งทำลายคุณภาพดินและสภาพแวดล้อม โดยรายได้จากเกษตรกรรมกาแฟคุณภาพจะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ธนาคารออมสินได้ช่วยพัฒนาอาชีพทางเลือกแก่คนในชุมชน เช่น กิจการโฮมสเตย์ งานช่างฝีมือ และอาชีพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงมิติการพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างระบบการออมที่เข้มแข็งและให้ความรู้ทางการเงิน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น

นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน ที่คว้า 2 รางวัลสำคัญจาก Enterprise Asia ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ "ธนาคารเพื่อสังคม" อย่างแท้จริง

Asia Responsible Enterprise Awards 2023 "AREA 2023" งานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Pages