ผอ.ออมสิน คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2565” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, July 26, 2023

ผอ.ออมสิน คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2565”


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2565 Financier of the Year 2022” จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล Money & Banking Awards 2023 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติการเป็นนายธนาคารและนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กร และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตลอดปี 2565


จากการปรับยุทธศาสตร์ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการดูแลลูกค้าและประชาชน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม และใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ Dual Mission ที่มีการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับธุรกิจเชิงสังคม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นปี 2565 ผ่านโครงการต่างๆจำนวนมาก อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการผ่อนปรนภาระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน รวมถึงโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ได้รับต้นทุนดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นธรรม และสร้างอาชีพพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศอีก 3 รางวัล คือ รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of the Year 2023 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 8 รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2566 Best Service Provider - Deposit 2023 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Excellent Design Awards) ประเภทพื้นที่ขนาด 850 - 1,000 ตร.ม. โดยมี นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมรับรางวัล และมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

No comments:

Post a Comment

Pages