กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 4, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


เมื่อเร็วๆนี้ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 , ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาในพระองค์ 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในศาสนสถาน ภายใต้ “โครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

No comments:

Post a Comment

Pages