ประกาศผลแชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOLระดับภาคใต้ ปี 2566 รุ่นที่ 13 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, March 18, 2023

ประกาศผลแชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOLระดับภาคใต้ ปี 2566 รุ่นที่ 13


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคใต้ซึ่งจัดขึ้น ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


นายบันดาล สถิรชวาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดฯทุกคนว่า เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่ 3 ของการประกวดในปีนี้ และยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับน้องๆเยาวชนทุกคนคือขอให้ทุกคนได้ตระหนัก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆให้กับพวกเราที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง และโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสมให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ จุดดีจุดเด่นของตัวเอง แล้วสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ช่วยปลูกฝัง ส่งเสริมค่านิยมการเป็นคนเก่งและดี ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตามแนวคิดโครงการ รวมทั้งได้มอบโอกาสและต่อยอดความสามารถ ความฝันของเยาวชนจำนวนมาก สมาชิกหลายคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองชื่นชอบ เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ดังเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถกล่าวได้ว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ มีพัฒนาการมีการเติบโตในชีวิตที่ดี การประกวดในวันนี้แม้จะเป็นเวทีระดับภาค แต่การมายืน ณ จุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนคือเยาวชนต้นแบบของจังหวัด ที่ต้องผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดในระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การเป็นTO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ และได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน ส่วนคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบซึ่งก็เป็นธรรมดาของการประกวด ย่อมมีคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดหวัง ขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับโอกาสจากการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ในครั้งนี้


หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สำหรับเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคใต้ในครั้งนี้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดจำนวน 125 คน ซึ่งมาจากจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด 

มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้รวมทั้งสิ้น 6 คน 
แบ่งเป็นฝ่ายชาย ได้แก่ TI 051 นายณัฐกรณ์ มหาแร่ จ.พังงา, TI 007 นายศิวกร เพชรรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช,TI 099 นายกฤตภาส สัตยาชัย จ.ภูเก็ต 
ฝ่ายหญิงได้แก่ TI 124 น.ส.ชมพูนุท ตันเสถียร จ.ระนอง, TI 066 น.ส.สุภาวรรณ์ แซ่เฉิน จ.สงขลา, TI 072 น.ส.รณิดา คานาเวซิ จ.สุราษฎร์ธานี

No comments:

Post a Comment

Pages