เปิดเรื่องราววิถีชุมชน สะท้อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของชาวกาฬสินธุ์ ผ่านมหกรรมฟื้นใจเมือง "ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย" - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, March 20, 2023

เปิดเรื่องราววิถีชุมชน สะท้อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของชาวกาฬสินธุ์ ผ่านมหกรรมฟื้นใจเมือง "ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย"


กาฬสินธุ์ หนึ่งในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งรวมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เป็นอีกหนึ่งมุดหมายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมหกรรมฟื้นใจเมือง "ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย" ได้นำกิจกรรมสะท้อนวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ เปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิม และเพลิดเพลินไปกับแสงสีเสียงที่ริมปาว


มหกรรมฟื้นใจเมือง "ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย" ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางยุพร แก้วแสนเมือง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์, พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์, นายศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายศราวุธ เปาอินทร์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์, นายประยูร ศิริวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุเทพ ชัยวัฒน์ และนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมพิธีเปิดงาน บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร (ตลาดริมน้ำปาว) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวว่า “งานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” เป็นมหกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นศูนย์รวมการค้าขายและพบปะผู้คนในชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี”


ด้าน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า การเปิดตลาดริมน้ำปาว และจัดมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)


มหกรรม “ฟื้นใจเมือง” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำจัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การฉายหนังกางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง, การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน และโชว์การแสดงศิลปะวาดภาพบนร่มโดย นายปรีชา เถาทอง


อีกทั้งขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จากชุมชนทั้ง 9 คุ้มวัด, พิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าโสมพะมิตร, พิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค, รำถวายเจ้าโสมพะมิตร 230 ปี เมืองกาฬสินธุ์, การแสดงฟ้อนรำละครวัฒนธรรมภูไท และแฟชันโชว์ผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ โดยทีมนางงามเด็ก Little Miss Kalasin และ “ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2022 “ปลายฟ้า ทองแร่” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023 และ “จินนี่ สุมิตรา โคกัต” มิสแกรนด์มหาสารคาม 2023 และการแสดง Cover dance ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน กิจกรรมความบันเทิง สินค้าทางภูมิปัญญาชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

No comments:

Post a Comment

Pages