กรมการท่องเที่ยวจับมือออมสิน ยกระดับที่พักเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 8, 2023

กรมการท่องเที่ยวจับมือออมสิน ยกระดับที่พักเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน


กรมการท่องเที่ยวร่วมกับธนาคารออมสินลงพื้นที่ให้คำปรึกษา พร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงชวนกันคุย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development) ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2566


นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินเขตน่าน และหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสิน 9 เพื่อเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา และแนะนำผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในการเตรียมพร้อมยกระดับสู่เกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge และร่วมจัดกิจกรรม พร้อมเป็นวิทยากรในเวทีล้อมวงชวนกันคุย "แนวทางการพัฒนาที่พัก โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน ให้คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ เข้าร่วมกว่า 33 ราย

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน ที่พัก โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Pages