3 ผู้นำ จาก พรพ. สู่ สรพ. “รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 9, 2022

3 ผู้นำ จาก พรพ. สู่ สรพ. “รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล”


นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.  นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายหัวข้อ “ รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล ” บอกเล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพจากอดีตสู่ปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ห้อง Grand Diamond Ballroom ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid conference) ทั้งรูปแบบ on-site ภายใต้มาตรการ DMHTT ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี โดยตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เรียนรู้ กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ กว่า 62 session จาก 6 ห้อง

No comments:

Post a Comment

Pages