รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล จำนวน 283 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 9, 2022

รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล จำนวน 283 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA


รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล จำนวน 283 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถานพยาบาลของประเทศไทย ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากสังคมไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ต่างๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลก


วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับสถานพยาบาลที่สมควรได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 283 แห่ง และมาเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 257 แห่ง ได้แก่ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง ขั้นก้าวหน้า จำนวน 1 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรอง ขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 แห่ง ผ่านการรับรองครั้งแรก จำนวน 16 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรอง จำนวน 224 แห่ง มีสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง และผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 10 แห่ง มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง พร้อมปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในรูปแบบเสมือนจริง เป็นครั้งแรก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

ดร.สาธิต กล่าวว่า สถานพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้รับบริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ระบบบริการทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือและไว้วางใจได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพสถานพยาบาลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถานพยาบาลของประเทศไทยเราได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากสังคมไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มีการทำการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลก และพร้อมรับการฟื้นตัวจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันให้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นความยืดหยุ่น การปรับตัวเชิงระบบ ขยายความพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์อย่างสง่างาม ผมขอแสดงความชื่นชม สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ รวมทั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั้งหลาย รวมถึงภาคประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานแต่ละด้าน อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid conference) ทั้งรูปแบบ on-site ภายใต้มาตรการ DMHTT และรูปแบบ online ที่ถ่ายทอดเสมือนจริง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี โดยตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เรียนรู้ กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ กว่า 62 session จาก 6 ห้อง หรือ tracks และยังมีผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 350 ผลงาน และผลงาน รพ.ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 จำนวน 15 ผลงานให้ร่วมเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและความหมายด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages