สรพ. จับมือ HACC ขอนแก่น จัดประชุม Regional HA Forum ชวน รพ. ใช้กลไก HA ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 3, 2023

สรพ. จับมือ HACC ขอนแก่น จัดประชุม Regional HA Forum ชวน รพ. ใช้กลไก HA ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะ


สรพ. ร่วมกับ HACC ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะ โดยใช้กลไก HA เป็นตัวขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ Synergy for Safety and well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวนมาก


รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการส่งมอบคุณภาพแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ก็ได้ส่งมอบคุณภาพเหล่านี้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เส้นการพัฒนาไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ทาง HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามนำความรู้ต่างๆ มาส่งมอบให้แก่หน่วยบริการ ซึ่งเนื้อหาในการประชุม 2 วันนี้ ได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้หน่วยบริการได้เพิ่มพูนความรู้ของตัวเอง และเชื่อว่าความรู้เหล่านี้จะทำให้หน่วยบริการมั่นใจที่จะปฏิบัติงานและส่งมอบคุณภาพแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อจากงาน HA National Forum ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในการประชุมต่างๆจะว่าด้วยการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อให้เกิด Safety และ well-being เหตุที่ต้องเป็น Safety and well-being เพราะสุขภาพคือทั้งหมด (Health is a whole) เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในประเทศไทย และไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะขับเคลื่อนระบบสุขภาพได้ ดังนั้นต้องรวบรวมองค์กรด้านสุขภาพให้มาผนึกกำลังทำงานร่วมกัน

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า การจะ Synergy กันต้องมีความสนใจหรือเป้าหมายร่วมกัน มีค่านิยมร่วมกัน มีความสามารถที่เสริมกัน และมีผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการที่เสริมกัน ยกตัวอย่างเช่น HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเป้าหมายและค่านิยมสอดคล้องกับ สรพ. มีความสามารถและผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เสริมกัน ทำให้เกิดการ Synergy กับ สรพ. ในการเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาคุณภาพ จนสามารถพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลได้ครอบคลุมเกือบทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.ปิยวรรณ กล่าวอีกว่า เมื่อพูดว่า Health is a whole ก็จะไม่ใช่แค่เรื่องในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ขยับไปถึงระบบริการสุขภาพตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปจนถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไปถึง Health system ทั้งหมด โดย สรพ. จะเชิญชวนให้ใช้ Quality และ Hospital Accreditation เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพแบบ Connected care ที่มี pathway ชัดเจนว่าจะรับบริการที่ไหนและส่งต่อไปที่ไหน เป็นต้น

“เมื่อ Synergy แล้ว 1+1 ต้องมากกว่า 2 ถ้ามีการผนึกกำลังกันดีๆแล้ว เราจะเห็นผลอยู่ 3 อย่าง คือ ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (creates better results) Achieves พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร และสามารถสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิมได้”พญ.ปิยวรรณ กล่าว


พญ.ปิยวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทิศทางของ สรพ. กำลังเข้าสู่ New S-Curve โดยปัจจุบันมีการประกาศใช้มาตรฐานการรับรองคุณภาพฉบับที่ 5 ซึ่งบูรณาการหลากหลายเรื่องราว เริ่มมีการสร้างมาตรฐานหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิโดย Synergy กับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด มีการนำมิติทางด้านจิตวิญญาณเข้ามาอยู่ในกระบวนการรับรองคุณภาพ ตลอดจนปรับกระบวนการเยี่ยมรับรองให้เป็นมิตรและสะดวกมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สถานพยาบาลมีระบบคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA ซึ่งจากเป้าหมายนี้ สรพ. ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ Synergy กับโรงพยาบาล

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของสรพ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดการประชุมวิชาการประจำปี “Growth Mindset for Better Healthcare System” “ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages