ออมสิน เปิดตัวเงินฝากปันน้ำใจ ดอกเบี้ย 1.20% ชวนลูกค้าปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน 4 มูลนิธิ เปิดลงทะเบียนฝากเงินตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค.66 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, August 4, 2023

ออมสิน เปิดตัวเงินฝากปันน้ำใจ ดอกเบี้ย 1.20% ชวนลูกค้าปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน 4 มูลนิธิ เปิดลงทะเบียนฝากเงินตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค.66


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากตัวใหม่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจ” มีจุดเด่นคือ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ เพื่อให้ผู้ฝากได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการปันดอกเบี้ยส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือดูแลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการส่งต่อสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคมผ่านบริการเงินฝากของธนาคารออมสิน และยังได้ลดหย่อนภาษีด้วย ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ได้นำภารกิจเชิงสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม (Social Mission Integration) เพื่อร่วมกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ตามกรอบ ESG ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดลงทะเบียนฝากเงินและเลือกมูลนิธิที่จะบริจาคได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค.2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร คือ เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ Line : gsbsociety และติดต่อฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ


นายวิทัย รัตนากร

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจ เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุ 7 ปีขึ้นไป ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชี ขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด ระยะเวลาฝากเงิน 6 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ไม่หักภาษี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน และอีก 0.20% ต่อปี ผู้ฝากเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการรวม 4 แห่ง (เลือกได้มากกว่า 1 แห่ง) ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ด้านขจัดความยากจน ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านลดความเหลื่อมล้ำ และด้านการปกป้อง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เงินที่บริจาคจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วย โดยมูลนิธิที่ผู้ฝากเลือกบริจาคจะบันทึกข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ผู้ฝากสามารถตรวจสอบการบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ติดตามรายละเอียดที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

No comments:

Post a Comment

Pages