ออมสิน ยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, August 8, 2023

ออมสิน ยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023 รวมจำนวน 56 กิจการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ กลยุทธ์ และทักษะที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ 


นายวิทัย รัตนากร

การเพิ่มจำนวนและเครือข่ายแฟรนไชส์เข้าสู่ตลาด นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่สูง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำกำไรจากธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม โดยมี นายพินิจ แดนมณี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยและบริหารคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
No comments:

Post a Comment

Pages