ออมสินห่วงใย มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ จ.นราธิวาส - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, August 4, 2023

ออมสินห่วงใย มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ จ.นราธิวาส


นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 ส่งมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจากธนาคารออมสิน ให้แก่ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย เงินช่วยเหลือจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กล่องยังชีพออมสินห่วงใย และน้ำดื่ม
พร้อมนี้ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น มาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารออมสินสุไหงโกลก หรือสาขาใกล้เคียงที่สะดวก โดยมีนางพรอุทัย สมพงค์ ผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค 18 และพนักงาน พร้อมด้วยพนักงานบริษัททิพยประกัยภัย ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในโอกาสนี้ด้วย ณ พื้นที่ชุมชนตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

No comments:

Post a Comment

Pages