สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เข้ารับบริการตรวจสมรรถนะการขับขี่พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 3, 2023

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เข้ารับบริการตรวจสมรรถนะการขับขี่พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา


สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เข้ารับบริการตรวจสมรรถนะการขับขี่พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา

การตรวจดังนี้

ตรวจการมองเห็น

ตรวจการได้ยิน

เอกซเรย์ปอด

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ตรวจสุขภาพจิต


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับบริการ

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ แล้ว เท่านั้น

เข้ารับบริการได้ที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3

บัดนี้ - 29 ก.ย. 2566 (เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร์) หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 15.00 น.

ฟรี ค่าบริการตรวจสุขภาพ พร้อมรับค่าตอบแทนการเสียเวลา


รับจำนวนจำกัด

โทรสอบถามและนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ 02-5514349, 02-5211668

จองคิวเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่

http://ossiudc.ddc.moph.go.th/

No comments:

Post a Comment

Pages