ออมสิน กระตุ้นเยาวชนรักการออม เปิดตัวกระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” วันเด็กแห่งชาติ ปี 66 ผลงานออกแบบลวดลายของศิลปินเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย จองสิทธิ์ฝากเงินรับกระปุกได้แล้วตั้งแต่ 9-12 มค. นี้ ที่ www.gsb.or.th และ Line : GSB Society - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, January 9, 2023

ออมสิน กระตุ้นเยาวชนรักการออม เปิดตัวกระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” วันเด็กแห่งชาติ ปี 66 ผลงานออกแบบลวดลายของศิลปินเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย จองสิทธิ์ฝากเงินรับกระปุกได้แล้วตั้งแต่ 9-12 มค. นี้ ที่ www.gsb.or.th และ Line : GSB Society


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันเพื่อการออม ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงเยาวชน ได้มีจิตสำนึกรักการออม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ธนาคารได้จัดแคมเปญฝากเงินรับกระปุกออมสินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 


สำหรับในปีนี้ ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดโอกาสให้ศิลปินเด็กออทิสติกของมูลนิธิฯ เป็นผู้วาดภาพลวดลายของกระปุกออมสินวาระโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยการจ้างงานผ่านบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Art Story by Autistic Thai) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด ที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมในสังคมได้เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป แนวคิดความร่วมมือในครั้งนี้จึงสอดคล้องตามจุดยืนของธนาคารที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


กระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก”
เป็นการนำผลงานวาดภาพของศิลปินเด็กออทิสติก มาออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนกระปุกออมสิน 3 แบบ 3 ลวดลาย สื่อความหมายถึงพลังในการดำเนินชีวิตที่คนเราเมื่อล้มได้ ก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปได้ทุกครั้ง โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับวิกฤติ และเป็นพลังใจแก่ผู้ออมที่แม้บางครั้งอาจพบกับอุปสรรค แต่ยังสามารถกลับมาออมต่อได้ใหม่ทุกครั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมที่ตั้งใจไว้


ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ประสงค์ฝากเงินและรับกระปุกออมสินเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์ฝากเงินได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th และ Line Official : GSB Society โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ลงทะเบียนเพื่อไปฝากเงินในวันที่ 14 มกราคม 2566 (วันเด็กปี 2566) ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ก็ได้ 

จากนั้นนำหลักฐานการลงทะเบียนและฝากเงินมาขอรับกระปุกออมสิน“ตุ๊กตาล้มลุก” ได้ ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินไว้ จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ (ของมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินที่มีชื่อผู้เยาว์ หรือเพื่อประโยชน์ผู้เยาว์ เท่านั้น

No comments:

Post a Comment

Pages