ฐปณีย์ - พันชนะ ได้รับเชิญร่วมประชุม "สตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก" จัดขึ้นครั้งแรกที่อิหร่าน มีสตรีกว่า 63 ประเทศเข้าร่วม ขณะที่อิหร่าน ชูความสามารถผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมผู้ชาย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, January 26, 2023

ฐปณีย์ - พันชนะ ได้รับเชิญร่วมประชุม "สตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก" จัดขึ้นครั้งแรกที่อิหร่าน มีสตรีกว่า 63 ประเทศเข้าร่วม ขณะที่อิหร่าน ชูความสามารถผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมผู้ชาย


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters และ น.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เป็นคนไทยเพียง 2 คนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม สตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน The 1st International Congress on the Women of Influence " Women, Spirituality & Justice " 20 January 2023 ซึ่งทั้งสองคนได้รับการเสนอชื่อจากศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย และได้รับคัดเลือกจากคณะผู้จัดงาน ที่มีภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Dr. Jemileh Alamolhoda เป็นประธาน และมีผู้หญิงจากกว่า 63 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุม เช่น อิรัก อมาเนีย อัฟกานิสถาน เซอร์เบีย เวเนซูเอล่า ไอร์แลนด์ สวีเดน คองโก เคนยา สวีเดน เดนมาร์ก มาเลเซีย บรูไน เกาหลีใต้ จีน และ ประเทศไทย เป็นต้น


การประชุมสตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ในหัวข้อ สตรี จิตวิญญาน และความยุติธรรม ซึ่งผู้แทนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมต่างเป็นผู้หญิงที่ทำงานในบทบาทต่างๆ ได้มาแลกเปลี่ยนการทำงานด้านมนุษยธรรมเพื่อขยายบทบาทความสามารถของผู้หญิงที่จะมีอิทธิพลต่อโลก และการขจัดการเลือกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อผู้หญิง เพื่อสร้างความยุติธรรมทางเพศ โดยมีหัวข้อหลักในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการก่อตั้ง สมาคมสตรีผู้ทรงอิทธิพลระหว่าปงระเทศ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์สตรี และเด็ก และแพลตฟอร์มการฝึกอบรบสำหรับผู้หญิงในสาขาต่างๆ เช่น สุขภาพ การรักษาพยาบาลและผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ สำหรับสตรีผู้ทรงอิทธิพล ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNESCO และการจัดตั้งโครงการรณรงค์ระหว่างประเทศสนับสนุนผู้หญิงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง


ซึ่งในงานครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงความสามารถของผู้หญิงอิหร่านในด้านนวัตกรรม และ เทคโนโลยี รวมถึงการเป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผู้หญิงเป็นผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงอิหร่านกว่า 99 % ได้รับการศึกษาตั้งแต่อายุกว่า 7 ขวบ เรียนระดับวิทยาลัย 56 % ระดับมหาวิทยาลัย 33 % ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 56 % ประกอบธุรกิจ 32 % เป็น NGO 13% เป็นครู มากกว่า 530,000 คน เป็นพยาบาล 98,000 คน เป็นนักเขียน 29,000 คน เป็นหมอ กว่า 30,000 คน เป็นนักกีฬากว่า 930,000 คน ในจำนวนนั้นมีผู้หญิงได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิคด้วย และมีบทบาทอยู่ในการบริหารองค์กรทางด้านกีฬารวมถึงในทางการเมือง ที่มีผู้หญิงเป็นรองประธานาธิบดีด้านสตรีและครอบครัว Dr. Khazali Ensieh

ในการประชุมครั้งที่ 1 Dr. Jemileh Alamolhoda ภริยาประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวต้อนรับสตรีที่เข้าร่วมประชุมด้วยความยินดีที่จะร่วมกันสร้างความร่วมมือในการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และร่วมกันสร้างสันติภาพ เพราะเชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงที่มีจิตวิญญาณของความโอบอ้อมอารี และร่วมกันสร้างโลกที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน


น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters และผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ เป็นนักข่าวมากว่า 23 ปี ทำงานข่าวด้านสิทธิมนุษยชน เช่นการค้ามนุษย์ การค้าแรงงานทาส การละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ รวมถึงการเสนอข่าวเพื่อให้เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักการสื่อเพื่อสันติภาพ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ได้รับความยุติธรรม


น.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร
นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นลาว ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ภายใต้คติ "We are small people with big inspriration" เราเป็นคนตัวเล็กที่มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ จากนักกฎหมาย สู่การทำงานเพื่อสังคมในนามมูลนิธิอมตะ และการทำธุรกิจร้านอาหาร ที่ตั้งใจเป็นร้านอาหารเพื่อชุมชน เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายในโครงการ "สามวัยบวกอาสาสมัคร" และโครงการ "Without Words" ทำงานร่วมกับผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นมาเป็นพนักงานมีรายได้ด้วย

ภาพและข่าว : สำนักข่าว The Reporters

#Thereporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #สตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก #WorldofInfluence2023 #Iran

No comments:

Post a Comment

Pages