ศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, May 9, 2022

ศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า


โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3, และ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 2, 10, 17, 24 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.30-14.30 น. 

ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย

โดยจัดฉีดวันละ 1500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามแบบเต็มโดส


สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 เนื่องจากยังไม่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามความจำเป็นเฉพาะราย จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศิริราชจึงขอเรียนเชิญผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามเกณฑ์ข้างต้น เช้ารับการฉีดวัคซีนในวัน, เวลา, และ สถานที่ข้างต้น 

** ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า (สามารถ walk in ได้) **

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนในกรณีที่มีผู้ขอรับวัคซีนเกินจำนวนที่กำหนด และ วันเวลาในการฉีดวัคซีนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โดยท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทาง facebook:sirirajpr ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

No comments:

Post a Comment

Pages